Czym w ogóle jest talent? Zgodnie z tym co podpowiada nam Wikipedia: „Uzdolnienie (talent) to wrodzone predyspozycje w dziedzinie intelektualnej, ruchowej lub artystycznej przejawiające się ponadprzeciętnym stopniem sprawności w danej dziedzinie lub zdolnością do szybkiego uczenia się jej.”

Czy jest możliwe, że niektórzy ludzie nie mają żadnych talentów? Są po prostu „beztalenciami”?

Uważam, że nie. Każdy z nas ma w sobie to coś – talent albo nawet wiele talentów. I jeżeli ktoś z Was twierdzi, że żadnego nie posiada, to najprawdopodobniej nie poświęciliście odpowiednio dużo czasu na jego odnalezienie i co jeszcze ważniejsze doskonalenie.

Przedszkole i szkoła są trochę taką wylęgarnią talentów. Dzieci tworzą różne artystyczne rzeczy, malują, rysują, śpiewają, grają na instrumentach, zaczynają uczyć się wielu różnych przedmiotów i wtedy już możemy dowiedzieć się jakie dziecko ma uzdolnienia albo predyspozycje. Potem jednak przychodzi dorosłe życie, trzeba wziąć się do pracy, zarobić na rachunki, wakacje, samochód. Wtedy nie pamiętamy już o naszych dziecięcych zainteresowaniach i talentach. I nie poświęcamy odpowiednio dużo czasu, aby je doskonalić. Talent bez pracy jest tylko predyspozycją. To, co dostajemy, co jest w nas stanowi tylko 10%, 90% to praca nad jego rozwojem, nad doskonaleniem siebie.

Talent to nie jest coś, co otrzymują tylko nieliczni. Zdarzają się geniusze matematyczni, osoby potrafiące pięknie śpiewać, czy malować, udzielać porywających przemówień, negocjować, fotografować, etc. Ale wystarczy tylko zapytać ile czasu dziennie poświęcili swojemu talentowi, a przekonamy się, że ciężko pracują, by być w miejscu, w którym są teraz. Tylko nieliczni to robią.

Każdy z nas ma talent. Jednak bez ciężkiej i wytrwałej pracy jest on po prostu niczym.