polityka 
prywatności
.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu https://aleksandramantorska.com

2. Administratorem Twoich danych na tej stronie jest Aleksandra Mantorska, właściciel Serwisu: https://aleksandramantorska.com

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Wewnętrzne procedury są kontrolowane i stale sprawdzana jest ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych.

4. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Administratora i wchodzi w życie z dniem 18.07.2018 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.

5. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter, przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.

7. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego, przetwarzane są w celu przesłania Użytkownikowi odpowiedzi na przesłaną wiadomość, bądź odpowiedzi na komentarz.

8. Administrator zapewnia poufność przekazanych mu danych osobowych i nie udostępnia ich żadnym podmiotom trzecim.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, jeżeli Użytkownik chce otrzymywać newsletter, skontaktować się z Administratorem bezpośrednio przez formularz kontaktowy, bądź poprzez zamieszczenie komentarza.

10. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

11. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo cofnięcia zgody;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do dostępu do danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do przenoszenia danych na innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

12. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

Ciasteczka

1. Ciasteczka, czyli pliki cookies są to pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer.

2. Dzięki plikom cookies Administrator Serwisu jest w stanie ocenić realne zainteresowanie swoim Serwisem, może lepiej poznać oczekiwania i preferencje Użytkowników, zrozumieć sposób w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, może udoskonalać Serwis czyniąc go lepiej dostosowanym do potrzeb Użytkowników.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika
 • Optymalizacji korzystania z Serwisu,
 • Tworzenia statystyk za pomocą serwisu Google Analytics
 • Retargetowania reklam przy pomocy Pixela Facebooka
 • Utrzymania sesji Użytkownika
 • Dostarczania Użytkownikowi odpowiednich treści reklamowych

4. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy świadczenia usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych i Prawa telekomunikacyjnego.

5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Administratora, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Administratora w urządzeniu końcowym Użytkownika.

8. Zmiana ustawień Cookies może w przyszłości spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie.

9. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

10. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

11. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

12. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką prywatności, w każdej chwili istnieje możliwość kontaktu z Administratorem, poprzez wysłanie wiadomości na adres info@aleksandramantorska.com